ในยุคตอนนี้ โลกมนุษย์ได้เปลี่ยนเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้เขตแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่พลวัตรข้างในโลกขับเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างปุบปับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างกับการติดต่อสื่อสารในสมัยนี้ที่จำเป็นต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับชาวต่างแดน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความสำคัญทั้งในแง่เข้าสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ เหตุว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อประสานงานอยู่สม่ำเสมอและปรับปรุงความเข้าใจด้านนานา ให้มีศักยภาพมากหลายยิ่งขึ้น

หากทุกๆคนมีความรู้และความเข้าใจทางภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความทันสมัยและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างแดนที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งสมมุติมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง มิได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะด้วยสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ด้วยเหตุว่าประเพณีนิยมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีกฎระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

ดังเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจไม่มีคำศัพท์ที่แปลความคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับคำศัพท์ภาษาไทยหรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้หากผู้แปลรับทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีที่มาจากไหน ก็จะเป็นเหตุให้ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านี้สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้การแปลภาษาที่ดีเลิศจึงจำต้องมีการแปลที่สวยงาม เที่ยงตรง และแน่ชัด เพราะว่าเข้าใจแจ่มแจ้งถึงบริบททางภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้คำแปลเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่ประณีต

ยิ่งไปกว่านี้ ล่ามภาษายังมีจุดสำคัญในฐานะผู้ช่ำชองด้านภาษาที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความประจักษ์แจ้งอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะจำเป็นจะต้องมีรอบบินทางภาษาสูง การสนทนาที่กระจ่าง และสามารถขยายความความหมายได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนี้ล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการติดต่องานและการเดินทาง ที่จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกสื่อกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อคนต่างแดน นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตนเอง แวดวง และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก็เพราะว่าในปัจจุบันการขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงในการบูรณาการและการก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการคบค้าดูงานในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุนั้นจึงต้องมีผู้ช่ำชองในการแปลภาษา รวมถึงมีศิลปะในการใช้คำกล่าวหรือวาทศิลป์ ซึ่งทำให้ภาษาที่แปลนั้น ยกเว้นจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน เสนาะ พอใจ และทรงคุณภาพ

http://www.online-english-thai-dictionary.com

เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ แดนที่เจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ส่วนและน่าสนใจเป็นคุณสมบัติเฉพาะชาติหนึ่งของโลก ชาวไทยแล้วก็ได้ให้ความเอาใจใส่ประเทศญี่ปุ่น และชาวอาทิตย์อุทัยเองก็เข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมากมาย นอกจากนี้ยังนิยมตะเวนมาเที่ยวและพักอาศัย รวมทั้งชั่วประเดี๋ยวและถาวรที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงมีความสลักสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของคนไทยพร้อมกับในฐานะสากล ตามที่เป็นทั้งชาติผู้เป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจระดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้าสำคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองไทยและมีไมตรีที่งดงามต่อกัน ซึ่งมี ความข้องเกี่ยวทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบพร้อมด้วยญี่ปุ่นมีศักยภาพสะดุดตาทางทางอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่น งานศิลปกรรม ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น โภชนา การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลากหลาย

ทั้งหมดนี้ทั้งปวงแต่มีอิทธิพลในประเทศไทย อย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุว่าชาวไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อย่างเช่น เด็กไทยตื่นตอนเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด้วยนั่งรถยนต์ยี่ห้อของญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่รอบตัวคนไทยในชีวิตประจำวันกระทั่งกลับกลายส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว แล้วจึงเป็นเหตุให้ชาวไทยส่วนใหญ่เกิดความอยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้นในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประเพณีนิยมระหว่างกันเยอะขึ้น

ยิ่งไปกว่านี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะอย่างนี้เองการร่วมประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย แล้วก็เป็นผลประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะสนับสนุนทำให้ระบบงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มคุณภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นการหาชำนัญพิเศษหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีความจำเป็นในการเข้ามาถึงคนญี่ปุ่น แต่ล่ามภาษาญี่ปุ่นควรมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น การเข้าถึงขนมธรรมเนียมด้านต่างๆ การรู้บริบทและรากฐานของภาษา เพื่อการแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างแน่นอน แม่นยำ และกระจ่าง ล่ามแปลภาษา ที่ดีจึงมีจุดสำคัญในการช่วยงานขยายองค์กร โดยการติดต่อและแลกความรู้กับชาวอาทิตย์อุทัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการต่อยอดทางทัศนคติในแบบหลายชนิด แต่กระนั้นในปัจจุบันบุคลากรที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้เรียบร้อยนั้นมีเล็กน้อย หรือเปลืองเวลานานในการสะสมประสบการณ์ ในในระหว่างที่คนญี่ปุ่นเข้าในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอาจจะต้องจัดจ้างคนภายนอกมาช่วยหนุนด้านการแปลภาษา ดังที่สามารถรายงานความรู้และพัฒนาความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทย เที่ยวไทย และตรึงใจในไทยมากขึ้น ฉะนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแทนทางภาษาในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีเลิศระหว่างชาวไทยกับคนญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

Step To Your Dream Location: Katathani Phuket Beach Resort

posted on 17 Jan 2013 11:53 by smallswan26

In case you are trying to find a location to shell out some sluggish moments as well as have pleasure to savor great tasting delicacies topped with fine services, then the trip to Katathani Phuket Beach Resort is actually you require. This specific resort is not just encompassed by panoramic landscapes, but in addition delivers a pack of customized services that fit each and every mood and intent.

The eco friendly Katathani Phuket Beach Resort is positioned on the lavish pristine sand beach in Kata Noi. You can even go to the closest area of Kata and look at its local muse. This town is positioned in just ten min walking way away. Due to the breezy and hilly roads, you may not prefer to go to the town in the evening. Calmness hunters can gain from the calm and quiet environment of the holiday resort. The rich green surrounding and alluring beaches provide a romantic escape towards visitors. The vast blue water body invites for pleasure and action alongside holding the viewers allured by its enjoyable magnificence. The very clear crystalline water and wonderful temperature helps it to be ideal for long swim or dive. Irrespective of just how long you stay in, you'll consistently locate the beach and the motel as tidy as it ever was.

The vacation resort is a part of pretty composed and spectacular region. When you are a foodie, you may ease the preferences with some of lip hitting recipes of the regional eating places. Massage providers are found very near towards holiday resort, which means that you will appreciate the Sun, the Sea and also the seashore and yes! The refreshing spas massage therapy! If said briefly, Katathani Phuket Beach Resort has a thing for all people.

The holiday resort is positioned exact over the beach, offering you all the luxurious attributes. The holiday resort has 479 feature affluent air-conditioned suites on the second floor of this vacation resort. Attractive back-ground sights and connected terrace makes every single room good for individuals, who look at the outstanding natural bliss. Above and beyond all the features, you receive a clean and tidy room together with king-size bed to have comfy and shed all the worries.

Being a component of Katathani Phuket Beach Resort, this also means dining at many of the ultimate dinning establishments of this world. Not just the foodstuffs are delicious; they’re inexpensive as well. Right from the breakfast to dinner, you might hold the chance to leap on the massive amount of food products. Alongside foodstuffs, you've number of eating places to choose from; for example La Scala, Cinnamon, Chanadda Thai Cuisine and Chom Talay. These eateries are well known both for their particular tasty food products and exceptional services. People, who intend to spend some time in nature and alongside ear-melting music, can plan to have dinner in one of these dinning establishments.

The resort comprises numerous private pools with poolside bars and eateries; you may also hit the coffee shops and cafes near the private pools. Most especially, the resort presents you an awesome pastime room crammed with conveniences like electric gaming, no cost internet and table tennis and billiard tables. One may also use zero cost internet facility that's proposed in two additional rooms of the hotel's main building. The additional two sections of this holiday resort also provide equivalent quantity of options and services that are offered free of cost for the resort visitors.

Anyone, whether he/she is a tourist or is staying in the vacation resort can relish services much like body scrubs, facials and massage therapies within the on-site treatment and massage spa of the resort. Furthermore they present several treatment plan therapies such as aroma-therapy. The spa is open 24X7 for the guests at 350 Baht. Together with these, the onsite spa of resort avails medical remedy for disorders from skilled and certified nursing staff.

Another most conspicuous attribute of vacation resort is its well trained crew of staff. Every single employee is extremely hospitable and realizes how to make persons comfy. Their particular exceptional committed services definitely make the visit worth at its greatest. Nice and well-mannered conversation helps the people to gain better understanding regarding the resort along with its elements.

Well, in case you wish to acquire best out of the best, check out the Thani wings junior suites. The entire suites are ocean faced and provide best sights from the encompassing vicinity, throughout the day. The Bhuri wing suites do offer sights of roadside and landslides and are located opposite to the beach. Junior suites are best for persons, seeking out tranquil and open surroundings. Since, they’re located away from road-side and the ocean, offer secluded and calming environment.

The feeble travelling set-up is the only shortcoming of this holiday resort. You've to hire a cab to get to any place far from resort. The hotel does offer shuttle service, but that's simply limited to Patong and Phuket town.

If you wish to look at and see the un-paralleled services, arrive at Katathani Phuket Beach Resort. It presents you everything that you might have wished for: a low priced and luxury vacation spot. One stop vacation spot for many of the nature admirers is- Katathani Phuket Beach Resort}