เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ แดนที่เจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ส่วนและน่าสนใจเป็นคุณสมบัติเฉพาะชาติหนึ่งของโลก ชาวไทยแล้วก็ได้ให้ความเอาใจใส่ประเทศญี่ปุ่น และชาวอาทิตย์อุทัยเองก็เข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมากมาย นอกจากนี้ยังนิยมตะเวนมาเที่ยวและพักอาศัย รวมทั้งชั่วประเดี๋ยวและถาวรที่ไทย

ภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงมีความสลักสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของคนไทยพร้อมกับในฐานะสากล ตามที่เป็นทั้งชาติผู้เป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจระดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้าสำคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองไทยและมีไมตรีที่งดงามต่อกัน ซึ่งมี ความข้องเกี่ยวทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบพร้อมด้วยญี่ปุ่นมีศักยภาพสะดุดตาทางทางอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่ส่งออกไปทั่วโลก เช่น งานศิลปกรรม ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น โภชนา การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลากหลาย

ทั้งหมดนี้ทั้งปวงแต่มีอิทธิพลในประเทศไทย อย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุว่าชาวไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อย่างเช่น เด็กไทยตื่นตอนเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด้วยนั่งรถยนต์ยี่ห้อของญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่รอบตัวคนไทยในชีวิตประจำวันกระทั่งกลับกลายส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว แล้วจึงเป็นเหตุให้ชาวไทยส่วนใหญ่เกิดความอยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้นในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประเพณีนิยมระหว่างกันเยอะขึ้น

ยิ่งไปกว่านี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะอย่างนี้เองการร่วมประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย แล้วก็เป็นผลประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะสนับสนุนทำให้ระบบงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มคุณภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นการหาชำนัญพิเศษหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีความจำเป็นในการเข้ามาถึงคนญี่ปุ่น แต่ล่ามภาษาญี่ปุ่นควรมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น การเข้าถึงขนมธรรมเนียมด้านต่างๆ การรู้บริบทและรากฐานของภาษา เพื่อการแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างแน่นอน แม่นยำ และกระจ่าง ล่ามแปลภาษา ที่ดีจึงมีจุดสำคัญในการช่วยงานขยายองค์กร โดยการติดต่อและแลกความรู้กับชาวอาทิตย์อุทัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการต่อยอดทางทัศนคติในแบบหลายชนิด แต่กระนั้นในปัจจุบันบุคลากรที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้เรียบร้อยนั้นมีเล็กน้อย หรือเปลืองเวลานานในการสะสมประสบการณ์ ในในระหว่างที่คนญี่ปุ่นเข้าในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอาจจะต้องจัดจ้างคนภายนอกมาช่วยหนุนด้านการแปลภาษา ดังที่สามารถรายงานความรู้และพัฒนาความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทย เที่ยวไทย และตรึงใจในไทยมากขึ้น ฉะนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นตัวแทนทางภาษาในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีเลิศระหว่างชาวไทยกับคนญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อความเจริญรุ่งเรืองความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

Comment

Comment:

Tweet