ในยุคตอนนี้ โลกมนุษย์ได้เปลี่ยนเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้เขตแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่พลวัตรข้างในโลกขับเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างปุบปับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างกับการติดต่อสื่อสารในสมัยนี้ที่จำเป็นต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับชาวต่างแดน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความสำคัญทั้งในแง่เข้าสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ เหตุว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อประสานงานอยู่สม่ำเสมอและปรับปรุงความเข้าใจด้านนานา ให้มีศักยภาพมากหลายยิ่งขึ้น

หากทุกๆคนมีความรู้และความเข้าใจทางภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความทันสมัยและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาต่างแดนที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งสมมุติมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง มิได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมาก เพราะด้วยสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ด้วยเหตุว่าประเพณีนิยมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีกฎระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

ดังเช่น บางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจไม่มีคำศัพท์ที่แปลความคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับคำศัพท์ภาษาไทยหรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้หากผู้แปลรับทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีที่มาจากไหน ก็จะเป็นเหตุให้ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาเหล่านี้สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้การแปลภาษาที่ดีเลิศจึงจำต้องมีการแปลที่สวยงาม เที่ยงตรง และแน่ชัด เพราะว่าเข้าใจแจ่มแจ้งถึงบริบททางภาษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้คำแปลเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่ประณีต

ยิ่งไปกว่านี้ ล่ามภาษายังมีจุดสำคัญในฐานะผู้ช่ำชองด้านภาษาที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความประจักษ์แจ้งอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะจำเป็นจะต้องมีรอบบินทางภาษาสูง การสนทนาที่กระจ่าง และสามารถขยายความความหมายได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนี้ล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการติดต่องานและการเดินทาง ที่จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามจุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกสื่อกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อคนต่างแดน นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตนเอง แวดวง และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก็เพราะว่าในปัจจุบันการขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงในการบูรณาการและการก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการคบค้าดูงานในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุนั้นจึงต้องมีผู้ช่ำชองในการแปลภาษา รวมถึงมีศิลปะในการใช้คำกล่าวหรือวาทศิลป์ ซึ่งทำให้ภาษาที่แปลนั้น ยกเว้นจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน เสนาะ พอใจ และทรงคุณภาพ

http://www.online-english-thai-dictionary.com

Comment

Comment:

Tweet